23. 11. 2018

Zahajovací zasedání nového českolipského zastupitelstva se zhruba o měsíc opozdilo, a to hlavně kvůli třem podaným žalobám na volby. Podali je Ing. Štrumfa, Zdeněk Ježák  a pak jakási Jindra Dědicová. První si stěžoval, že zvolený Tomáš Vlček nemá bydliště v České Lípě, Ježák na hnusný předvolební pamflet (byl opravdu hnusný), který ho mohl připravit o hlasy a tedy i o mandát, paní Dědicová na chyby u některé volební komise, kvůli nimž prý přišel zkrátka a do zastupitelstva se těsně nedostal kandidát Jan Policer.

Soud všechny žaloby zamítl. Na čtyři nově zvolené zastupitele, kteří nebydlí v České Lípě, znovu veřejně prstem ukázal bývalý zastupitel Petr Skokan hned na začátku včerejšího zastupitelstva. Kromě Tomáše Vlčka jde o Dr. Tejnoru (tomu navíc zkomolili jméno, jako by ho nikdo neznal, na hlasovací tabuli měl napsáno „Tejnor“), Mgr. Ranince a Dr. Riedla. Bránil se pouze Dr. Riedl. V podstatě řekl, že v Zahrádkách u České Lípy vlastně jen přespává, že ve skutečnosti žije v České Lípě, kde má advokátní kancelář, tam že je od rána do večera, pokud nemá nějaké jednání mimo ni.

Jako právník by měl vědět, o čem mluví. Vím, že tak nějak argumentovaly i soudy, které se v obdobných případech vyjádřily asi v tom smyslu, že prý nezáleží ani tolik na formální adrese trvalého bydliště, ale na tom, zda kandidát může prokázat trvalý a intenzivní vztah k obci, kde kandiduje, a to, že jeho aktivity se převážně k této obci vztahují. Nechci se k tomu vyjadřovat, prostě beru vyjádření soudů na vědomí.

Samotné volby vedení města proběhly hladce a poměrně rychle, hlavně díky tomu, že se volilo aklamací. Trochu se do voleb pokusil hodit vidle Raninec, který proti koalicí na místo radního navrženému Ing. Volfovi z ANO navrhl Dr. Riedla z ANO (s odůvodněním, že Ing. Volf by jako manžel starostky udělal z vedení města rodinný podnik) a proti  Slanému z Živé Lípy Mgr. Vlčka z Nezávislých a soukromníků. Varoval jsem hlavně nováčky předem, na koaliční schůzce, že je to oblíbený trik na zmatení nezkušeného soupeře, navrhnout proti oficiálnímu kandidátovi někoho jiného, nejlépe z jeho vlastní volební partaje – zkoušeli to i na nás Zelené Bursíkovci při krajské konferenci v České Lípě asi před 12 roky, když v Zelených proti sobě bojovala dvě křídla. Trochu jsem tedy trnul, naštěstí oba „vzdorokandidáti“ kandidovat odmítli, byť hlavně Dr. Riedl chvíli všechny napínal řečnickým cvičením, z jehož peripetií nebylo hned zřejmé, jak se rozhodne.

Nově zvolená starostka Ing. Jitka Volfová (ANO) dostala všech 25 hlasů, a nevím, jestli to v polistopadové historii není vůbec první takový výsledek. První místostarosta Ing. Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa) 18 hlasů – myslím, že mu uškodilo vystoupení bývalé starostky Žatecké, která zpochybnila rozsah jeho pracovní náplně. Tvrdila, že toho moc mít na práci nebude. Druhý místostarosta Martin Brož (ANO) 22 hlasů, uvolněný radní Bc. Michal Prokop (Živá Lípa) 17 hlasů – nepochybně následek námitek opozice, že čtvrtý uvolněný člen vedení města není potřeba, že je to plýtvání penězi na jeho plat. Nově zvolená starostka vysvětlila, že o žádné vícenáklady nepůjde, že Prokop nahradí jednoho z městských úředníků, jehož agendu převezme – prý se ten úředník na svém místě zrovna nepřetrhnul.

Poté byli zvoleni zbývající tři radní, již zmíněný Ing. Martin Volf (ANO) dvaceti hlasy, Roman Hejna (ANO) dvaadvaceti a Štěpán Slaný (Živá Lípa) dvaceti hlasy.

Poslední včera zvolení funkcionáři byli předsedové Finančního a Kontrolního výboru. Proti ing. Volfovi (ANO) navrhly společně ODS, ČSSD a PRO Českou Lípu Ing. Kozáka (PRO Českou Lípu). Ten ale získal jen sedm hlasů, zatímco Volf dvacet, tedy byl zvolen i nejméně čtyřmi opozičními hlasy. Na místo předsedy Kontrolního výboru byl navržen Oldřich Panc (KSČM) a proti němu Tejnorou navržený Raninec (ODS). Raninec dostal 8 hlasů, Panc dvaadvacet.

Zasedání začínalo v 16 hodin (neformálně od 1430, ale to hlavně kvůli fotografování, vyplňování různých dotazníků atp.), končilo zhruba v půl sedmé večer. Docela to odsejpalo, což je příjemná změna oproti minulému volebnímu období, kdy se jednání někdy až únavně vlekla, vyplněná přitom z nemalé části neplodnými hádkami.  Vůbec se nebudu zlobit, když budou jednání svižnější, jak jsme byli zvyklí třeba za paní starostky Moudré.

Začátky jednání se také nejspíš vrátí k tradiční 16. hodině, aspoň to nejbližší, ve středu 5. prosince bude v tu dobu začínat. Do konce roku by pak mělo být ještě třetí, 19. prosince. Je snaha trochu dohnat to výše zmíněné zpoždění. I tak to vypadá, že rozpočet se bude schvalovat až v lednu, ale to zas není tak velké neštěstí, měsíc se dá s rozpočtovým provizoriem vydržet. Investiční akce, jejichž financování by provizorium neumožnilo, se stejně budou proúčtovávat až později během roku 2019. 

PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa, 22. 11. 2018