30. 12. 2018

Třetí, ale vlastně první řádné zasedání českolipského zastupitelstva ve volebním období 2018-2020.  Přijetí rozpočtového provizoria a schválení výborů zastupitelstva a jejich personálního obsazení byly asi dva nejdůležitější body.

Bývalá paní starostka Žatecká namítala, že návrh rozpočtu připravilo minulé vedení a že tedy provizorium není nutné. Problém ale je, že ten návrh počítá se schodkem 250 milionů korun. A výhled na rok 2020 dokonce s dluhem 400 milionů.  Navíc jsou některé kapitoly značně nafouknuté. Například je tam počítáno s 90 miliony na ten bazén u Kauflandu, který vzbudil tolik kontroverzí a který nakonec odpískalo samo bývalé vedení města.  Jestli se nepletu, tak proto, že vysoutěžená cena tu částku ještě o dost přesahovala.

Paní Žatecká, jíž zdatně sekundoval magistr Raninec, to ale nevzdávala. Prý, když tedy tak, nové vedení města už mělo dost času připravit rozpočet nový. Ve skutečnosti ale nové vedení nastoupilo ani ne před měsícem, zahajovací zasedání, na němž bylo zvoleno, proběhlo až 21. listopadu také vinou bývalého vedení. Mezi stěžovateli na výsledky voleb byl i člen bývalé radniční koalice Ing. Štrumfa. Než soud námitky vyřídil, uplynul zhruba měsíc. Ten pak chyběl na přípravu rozpočtu města.

Ať tak nebo tak, provizorium, pro které nakonec hlasovalo dvacet z třiadvaceti v té době přítomných zastupitelů, zdrželi se Ing. Kozák (PRO Českou Lípu), Ing. Máška (ČSSD) a O. Panc (KSČM), nebude velmi pravděpodobně trvat déle než měsíc. Se schválením řádného rozpočtu se počítá na příštím jednání zastupitelstva, které bude 31. ledna. A nemělo by ani zabránit financování nutných zabezpečovacích prací na Kounicově domě, o němž se též diskutovalo.

Co se týče výborů, zastupitelstvo jich zřídilo celkem devět: 1. pro výchovu a vzdělávání, 2. pro kulturu, 3. pro cestovní ruch, 4. pro životní prostředí, 5. pro rozvoj města a památky, 6. pro sociální politiku a zdravotnictví, 7.  pro pronájem a prodej nemovitostí, 8. pro sport a 9. pro dopravu a technickou údržbu města. Výbory mají většinou 11 členů, výjimkou je výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (13 členů) a  výbor pro sport (15 členů).

Strana zelených má ve výborech šest členů či příznivců, ve Výboru pro kulturu je Simona Bůžková, ve Výboru pro životní prostředí Milan Kubát a já (zároveň předseda výboru), ve Výboru pro rozvoj města Mirek Pröller, ve Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Daniel Schiffner a ve Finančním výboru Jiřina Kučerová. Samozřejmě jsou ve výborech i další lidi za Živou Lípu.

Spokojený jsem i se složením Výboru pro životní prostředí. Sešli se tam se mnou ekologičtí veteráni ještě z časů Občanského fóra Milan Kubát a Jára Formanová, a pevně věřím, že spolu s námi bude tvrdé jádro výboru tvořit  i Zdeněk Šmída, šéf českolipských „Tomíků“ a ředitel kravařské základky. Poznal jsem jej blíže v průběhu volební kampaně a myslím, že je solidní a spolehlivý. Z minulého výboru pokračují Věra Žďárská, na kterou se dá taky  spolehnout, a učitel ze SOŠ a SOU 28. října Ing. Schmied. S ním je trochu problém, že často na jednáních chybí, stejně jako další z minulého výboru pan Lopušan. Čtyři členové (z toho 3 dámy) jsou noví, ty vůbec neznám, uvidíme, jací budou.

Spokojení ale nebyli členové bývalého vedení města, že zastoupení ODS a ČSSD ve výborech není poměrné a už vůbec ne ve vedení výborů. Podotkl jsem k tomu, že nemám moc dobrou zkušenost s formálně najmenovanými členy výborů. Tristní byla před léty třeba zkušenost s jedním členem za KSČM, který se nikdy k ničemu nevyjádřil a jednání většinou proklímal. Pravda, chodil pravidelně. A stejně tristní zkušenost mám dokonce s jedním předsedou Výboru pro životní prostředí za ČSSD. Pravda, jeho partaj si ho tam dosadila jen na pár měsíců do voleb, když ten předchozí odstoupil či byl odvolán, to už si nepamatuju. Ten chodil absolutně nepřipravený, pozdě, muselo se na něj čekat, o programu se dohadoval až na začátku jednání s tajemnicí výboru, na které dyndal, aby mu napověděla, co by se tak asi mohlo toho dne probírat.

Dohadování bylo také o odměňování členů výborů. Raninec přišel s tím, že se má odměňovat jen za účast na jednání, jako u krajských výborů, nikoliv pevnou měsíční částkou. A že prý třeba o prázdninách výbory stejně nezasedají. Tak jsem mu připomněl, že poslední zasedání zastupitelstva v minulém volebním období bylo 5. září, a že tudíž řada výborů se sešla už zhruba v půlce srpna, aby se vůbec stihly zápisy a usnesení připravit jako materiály do zastupitelstva.

Tak, pro dnešek je to všechno, přeji členům Strany zelených, příznivcům a všem ostatním hezké svátky a vše dobré v roce 2019. Po tom 31. lednu se zase ozvu. Česká Lípa, 20. 12. 2018, PhDr. Miroslav Hudec