9. 12. 2018

Tohle jednání zastupitelstva bylo svoláno v podstatě kvůli jedinému bodu, kvůli rozpočtovým změnám, protože hrozilo nebezpečí z prodlení – pokud by se to včas neprojednalo, neschválilo a následně na městském úřadě nezúřadovalo, mohli bychom o dotace z různých dotačních titulů i přijít.

Když se podíváme na některé částky, rozhodně by to nebyla malá škoda.  Například z Ministerstva školství dorazilo přes 800 tisíc z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Z Libereckého kraje zase přišlo 1,1 miliónu na městské sociální služby, skoro milion na Program regenerace městské památkové zóny ještě na letošní rok, půl druha milionu na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa, z Ministerstva práce dokonce 3,5 milionu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Na začátku se držela minuta ticha za tragicky zemřelého zastupitele Petra Kropáčka – jeho auto smetl vlak na přejezdu u čističky právě včera dopoledne.

Tím ale jako by se důstojnost jednání vyčerpala. Hned poté nastalo handrkování o to, zda si zastupitelé mohou vybrat, kde sedí, nebo zda zasedací pořádek určuje vedení města. Moc jsem nechápal, o co vlastně jde, až asi po 15-20 minutách vzájemného ostřelovaní opozičních a koaličních zastupitelů se přihlásil o slovo pirátský zastupitel Petr Jeník, že to on požádal o „rozsazení“ Mgr. Žatecké a Mgr. Ranince:

„Vy tu furt štěbetáte a mě to ruší.“

Skončilo to jako variace na téma z Voskovcových, Werichových a Ježkových „Tří strážníků“, „No tak, páni, tak se o tom dohodnem“… příště.

Samotný hlavní bod jednání by asi prošel rychle a bez problémů – kdo by taky odmítal nabízené peníze. Jenže Ing. Kozák, v minulém období předseda finančního výboru, nyní v opozici, přišel s protinávrhem. Při diskusi o bodu „Rozpočtové opatření“  zmínil  sdělení z „Informačních materiálů“,  že většinový akcionář České spořitelny nuceně vykoupil akcie, které má v držení Město Česká Lípa,  a už v listopadu za ně zaplatil i s úroky z prodlení přes 58 milionu korun. A v pozměněném návrhu usnesení navrhoval převedení těch peněz do investičního fondu města s tím, že aby je nové vedení nerozfrcalo. To se bránilo, že jde o dost peněz, že ostatní zastupitelé se nestačili s problematikou seznámit, protože se nepočítalo, že se právě na mimořádném zastupitelstvu bude tohle projednávat. Ale hlasovalo se, po delší diskusi, a pro Kozákův protinávrh zvedlo ruku šest zastupitelů z přítomných dvaadvaceti. Sedm bylo proti a 8 (včetně mě) se hlasování zdrželo. Původní návrh usnesení pak prošel 18 hlasy.

Bod „Interpelace“ v podstatě splynul s bodem „Různé“ a sestával převážně z kočkování zastupitelů koaličních a opozičních. Mgr. Raninec si rýpnul do starostky, že slíbila, že přestane být uvolněnou radní v krajském zastupitelstvu a že jí dosud je. Ta se bránila, že to nejde ze dne na den a že to bude na programu nejbližšího jednání krajského zastupitelstva (18. prosince). Také se ptal, zda zastupitelé dostanou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) ve věci zadávacího řízení na provozování MHD od roku 2019 (že ÚHOS neshledal porušení zákona).

Noví zastupitelé byli poněkud perplex z nadužívání tzv. technických poznámek, které opravdu zhusta byly ve skutečnosti regulérními diskusními příspěvky. Třeba Ing. Kozák se ale bránil, že kdyby se měl postavit do fronty na diskusní příspěvek, dostal by se ke slovu, až když už by se diskutovalo o něčem úplně jiném. Navrhl jsem tedy, aby se rozlišovala technická poznámka od faktické, na to ovšem Raninec, že by pokud by to znamenalo pořídit si nové hlasovací zařízení, tak on je proti. Diskusi uzavřela starostka s tím, že vedení města zkusí nějaké řešení vymyslet.

Pokračovala přestřelka ohledně uvolněného radního Michala Prokopa, někteří do toho zamíchali problematiku Českolipské informační společnosti, Raninec se ptal, jestli bude zrušena funkce jednatele společnosti, aby se ušetřilo na jeho platu.  Dlouholetá zkušenost napovídá, že „kauza“ uvolněného radního bude nejspíš folklórním elementem každého dalšího zastupitelstva v tomhle volebním období.

Zvládli jsme těch pět bodů programu za pouhé (J) dvě hodiny. S lehkými obavami očekávám příští, už řádné zastupitelstvo (19. prosince), na kterém se bude projednávat násobně více bodů.

Česká Lípa, 6. 12. 2018, PhDr. Miroslav Hudec