1. 10. 2015

Tak se snad časem přece dopracujeme k trochu lidštější délce jednání zastupitelstva – včera jsme končili už chvilku před devatenáctou, tedy jsme nejednali ani pět hodin! A to ještě dlužno dodat, že nejméně půl hodiny jsme strávili velmi emotivní  diskusí o ho… Doslova. Kolega Skokan de facto interpeloval vedení radnice, že na tento nevoňavý produkt číchsi trávicích procesů narazil přímo před slavnou radniční budovou a vyčítavě počítal, kolik že hodin či snad dokonce dnů se tam bez povšimnutí povaloval.  Po té půlhodině jsem to už nevydržel a upozornil, že až si tohle lidi na záznamu z jednání poslechnou, budou mít pocit, že se tu vůbec bavíme jen o ho…, ale nebyl jsem dost pohotový, abych dodal, že by je nakonec mohlo napadnout, jestli na ho… nejsou i sami zastupitelé.

Co se týče serióznější části programu, tu asi nejdůležitější část, totiž plán regenerace sídliště Špičák, místostarosta Raninec před jednáním bez bližšího vysvětlení stáhl s tím, že bude projednán až na příštím zastupitelstvu. Mělo by jít snad o nejrozsáhlejší úpravy sídliště od doby, kdy bylo postaveno. Když si člověk materiály k projektu přečte (a je jich docela dost), nabude dojmu, že jde hlavně o rozšíření počtu parkovacích míst na prostoru, kam se už i ta současná sotva vejdou. Bral bych návrhy na parkovací místa dvoupodlažní, navržené například ve svahu u bývalého Centrálu, případně parkovací domy. Studie k projektu ale nápadně zdůrazňuje, že občanstvo si prý parkovací domy moc nepřeje – jasně, vždyť by nemohli na čtyřkolého mazlíka bedlit z okna. Místy jsou tam i docela hezké návrhy na úpravu prostranství mezi domy, včetně zeleně, jinde ale zase zeleň koliduje s nově navrhovanými parkovacími místy. Studie sice alibisticky podotýká, že ve střetových případech je možno volit variantní řešení, jež by dovolila zeleň zachovat, ale mám bohužel ze zastupitelstva dlouholeté zkušenosti, že na zeleň se moc ohledů nebere. Na projekt se bude žádat o peníze z evropských fondů, pokud je dostaneme, bylo by dobré, aby ta regenerace byla opravdu velkorysá, tedy včetně například těch parkovacích domů. Uvidíme, jak se to vyvrbí.

Další důležitá věc, změna územního plánu č.6. Na pozemcích východně před sportovní halou, kde je dnes parkoviště, má být otevřené městské koupaliště. No, nevím, je to docela prašné a rušné místo, lidi okolo chodí do Kauflandu, o dopravním ruchu na blízké Hrnčířské nemluvě. Navíc těsně kolem místa, kde má být jakási odpočinková zóna pod stromy, prostor ke slunění apod., má zároveň vést nová silnice. Zadání změny přes tyto pochybnosti prošlo, já nehlasoval.

A do třetice ještě zmíním prodeje domů. O těch už jsem několikrát ve zprávách zastupitelstva psal. Takže, prodala se lékárna na náměstí, koupila ji Českolipská lékárenská (kdo to je, nevím) za 4,7 miliónu korun.  Táž koupila ještě čp. 135, barák, který propojuje Nám. TGM a Škroupák, za 3,75 miliónu. Sokolskou čp. 252 (za 0,8 miliónu) a čp.137 na Škroupáku (za 1,55 miliónu) koupil jakýsi Nikoláus Naum. Ptal jsem se, co je to zač, vedení města nevědělo, kolega Chot pravil, že si toho člověka našel snad v živnostenském rejstříku, dělá prý do koupí a prodejů nemovitostí. No, tak to nevím, jestli se tyhle baráky dočkají opravy a uvedení do slušného stavu. Mám jakýsi divný pocit, že kvůli tomu kupovány nebyly. O čp. 459 (Klášterní) a 686 (Moskevská, předposlední barák před nadjezdem na jižní straně ulice, vedle skautů) zatím nikdo zájem neprojevil, budou znovu inzerovány.

Další zastupitelstvo je už 21. října, protože poslední středu v měsíci, kdy zastupitelstva obvykle bývají, slavíme státní svátek.  Zase se pak ozvu.

PhDr. Miroslav Hudec, Česká Lípa,  1.10.2015