31. 8. 2014

IMG_2707

Narodila jsem se 7. března 1963 ve Varnsdorfu. Od roku 1983 žiji v České Lípě. Jsem vdaná a mám dceru Evu (20 let ), studentka Katedry výtvarné výchovy UJEP Ústí nad Labem.

1983 – dosud     učitelka hudby, Základní umělecká škola Česká Lípa

2007 – 2013       předsedkyně  Krajské rady Českomoravského odborového  svazu pracovníků školství

2012 – dosud     členka  Rady Libereckého kraje, resort školství, mládeže a zaměstnanosti

2004 – dosud     členka Strany Zelených, ZO Česká Lípa

Ve školství působím již třicet let, práce s dětmi a mládeží mne po celou dobu ovlivňuje a vzdělávání je mojí velkou prioritou. Jako radní Libereckého kraje, pověřená řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti mám možnost tuto oblast ovlivňovat a zlepšovat. Jsem vděčná za tuto příležitost a ráda bych své nabyté zkušenosti z krajské politiky využila pro město, kde jsem doma, pro Českou Lípu.

Mým mottem  je „Česká Lípa – město, kde má mládí zelenou“.

–          Investice do škol a školských zařízení, jejich modernizace a investice do vybavení pro zajištění kvality ve vzdělávání

–          Prohloubení spolupráce s organizacemi, které se věnují  práci s dětmi a mládeží

–          Jiráskovo divadlo – získání finančních zdrojů ze strukturálních fondů na rekonstrukci a vybudování reprezentativního kulturní stánku.

–          Spolupráce se středními školami v oblasti kultury, sportu, ocenění studijních úspěchů žáků i celé školy.

–          K zajištění prevence maximální snaha o zrušení heren ve městě, jako nebezpečného artiklu, který významně negativně zasahuje do rodinných vztahů.